Stavba domu

Pata zdiva: správné založení a ochrana zdiva před vlhkostí

V tomto článku se budeme věnovat založení první řady zdiva z broušených cihel a přiblížíme, co to znamená pata zdiva. Ukážeme, jaké se dělají nejčastější chyby při zakládání zdiva a jak chránit patu zdiva před nepříznivými vlivy (vlhkostí).

K vysvětlení pojmu „pata zdiva“ nám poslouží data a informace z prvního pasivního domu z jednovrstvé cihelné konstrukce v ČR, který vystavěla společnost Heluz cihlářský průmysl v roce 2014 v Českých Budějovicích. U lidí je pata velmi důležitou části pro stabilitu celé nohy a tím i celého těla. A samozřejmě i pata zdiva je velmi důležitou částí konstrukce zajišťující v první řadě stabilitu stěn (viz obrázky 1 a 2).

Patou zdiva se rozumí detail u první vrstvy (šáru) zdiva na základové konstrukci. Jedná se o nejnamáhavější místo ve stěně, protože musí bezpečně přenést veškeré zatížení. Proto je výhodné používat obecně tlustší a tím i bezpečnější zdivo.

Při výstavbě pasivních a nízkoenergetických budov je nutné pro snížení tepelných ztrát a tím i provozních nákladů zvolit vhodnou tepelněizolační obalovou konstrukci. Musíme rovněž zajistit vzduchotěsnost detailu a zajistit u pasivních domů minimalizaci tepelných ztrát. Těchto požadavků se dá jednoduše dosáhnout jednovrstvým zdivem z cihel Heluz Family 50 2in1. Příklady na obr. 2 a 3 ukazují detail u jednovrstvého zdiva se zatepleným soklem a bez zatepleného soklu.

Zateplená soklová část se založením na základové desce s tepelnou izolací z pěnového skla

Na obr. 1 je detail použitý při stavbě prvního pasivního domu v Českých Budějovicích z jednovrstvé konstrukce Heluz Family 50 2in1. Sokl je zhotoven z cihel Heluz Family 38 2in1 a je zateplen extrudovaným polystyrenem v tl. 100 mm. Na detailu není vidět žádný tepelný most. Cihly Heluz Family 38 v soklové části a XPS polystyren, který probíhá až po vrstvu pěnového skla, jsou dostatečnou tepelnou ochranou.

Soklová část zdiva bez zateplení

Tepelný most není viditelný ani na posuzovaném detailu navrženém z broušených cihel Heluz Family 50 2in1. Zdivo je založeno na železobetonové desce, pod kterou je umístěno pěnové sklo. Proto je použití jednovrstvého zdiva z cihel Heluz Family 2in1 pro konstrukce rodinných domů jednou z nejlepších možností jak z pohledu ochrany proti únikům tepla, tak i z pohledu jednoduchosti výstavby.

V dnešní době jsou častěji používány cihly broušené než klasické nebroušené. Proto i malta v patě zdiva musí být upravena pro broušené cihelné bloky pomocí nivelačního přístroje a latě. Poté se provede výškové zaměření základové desky v místě budoucích stěn podle projektové dokumentace. Po zaměření naneseme systémovou tepelněizolační zakládací maltu, kterou vyrovnáme do absolutní roviny.

Nejčastější chybou při zakládání zdiva z broušených cihel Heluz je položení broušených cihel na základovou desku, aniž bychom použili zakládací maltu. Základová deska totiž může být značně nerovná – základová deska není čistá podlaha. Pokud budeme používat broušené cihly bez vyrovnání zakládací maltou, může dojít k náklonu jednotlivých cihel. A protože zdivo zdíme pomocí tenkovrstvé malty nebo zdicí pěny, nejsou zde skoro žádné možnosti k vyrovnání zdiva, a stěna tudíž nemůže být vyzděna s požadovanou přesností. Společnost Heluz nabízí pomoc se založením zdiva s pomocí zakládací malty – o tento kritický detail se postarají zkušení profesionálové.

Ochrana paty zdiva před nepříznivými vlivy (vlhkostí)

Patu zdiva je nutné chránit před nepřízní počasí – je potřeba zamezit, aby se vlhkost dostala do založeného zdiva. Nabízejí se zde dvě možnosti ochrany paty zdiva.

První možnost je vytvoření zpětného spoje z asfaltových pásů umístěných z vnější strany. Pásy jsou celoplošně natavené s přesahy min. 100 mm. Druhou možnost představuje využití fóliového systému.

Jakmile správně založíme patu zdiva, musíme řešit ochranu konstrukce zdiva pod terénem. Nejlépe je ochránit zdivo z vnější strany od základové spáry s vyvedením hydroizolace nad upravený terén min. 300 mm. Pokud provedeme správné napojení vodorovné hydroizolace na svislou, ochráníme tím zdivo na dlouhá léta.

Ochrana paty zdiva z vnitřní strany

Rovněž je nutné chránit patu zdiva před vlhkostí na základové či stropní desce. Optimální je ochrana z vnitřní strany do výšky cca 50 až 100 mm. Ochranu vytvoříme např. natřením cihel tekutou hydroizolační emulzí nebo zhotovením zpětného spoje povlakové hydroizolace z asfaltových pásů či PVC fólie. Toto opatření jednak poskytne ochranu paty zdiva proti vodě stojící na desce po eventuálním přívalovém dešti a jednak zajistí vzduchotěsné napojení podlahy a stěny.

Výrobce doporučuje během stavby nechat malý prostup (v průměru cca 20 mm) v zakládací maltě pod obvodovým zdivem pro odvodnění vody ze základové desky. Otvor se po zastřešení stavby zapraví. Kaluže vody stojící na desce je pochopitelně nutné vymést koštětem.

Zdroj: Materiály pro stavbu, Heluz

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*